Velikost textu:
 

12. a 19.07.2019 - Workshop zaměřený na trénink paměti


Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace se zapojilo jako partnerská organizace do mezinárodního projektu pod názvem „Visegrádská spolupráce pro práci se seniory“. V rámci projektu budou realizovány integrační arteterapeutické workshopy pro seniory a pracovníky v přímé péči, cyklus školení v oblasti ošetřovatelské péče o seniory, mezinárodní konference týkající se práce se seniory a zpracovány výstupy z muzikoterapeutických workshopů. Koordinátorem celého projektu je Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z polského Cieszyna.

Druhou aktivitou projektu, které jsme se zúčastnili, byly ve dnech 12. 7. a 19. 7. 2019 workshopy zaměřené na trénink paměti konané na půdě našeho domova pro seniory. Uživatelé si měli možnost pod odborným vedením vyzkoušet mnoho různých pomůcek určených pro udržení a rozvoj paměti.  alt alt alt alt

Ples v Domu pomocy społecznej v Ustroňu