Ceník

Úhrada za poskytované služby je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Měsíční úhrada je počítána při 31 dnech v měsíci. Při menším počtů dnů v měsíci se adekvátně krátí.

Ceník poskytovaných služeb od 1.7.2019
Strava normální
Ubytování
Strava
Celkem

Kč/den
Kč/měs.
Kč/den
Kč/měs.
Kč/měs.
Jednolůžkový pokoj - část budovy A
176
5 456
154
4 774
10 230
Dvoulůžkový pokoj - část budovy A
155
4 805
154
4 774
9 579
Jednolůžkový pokoj - část budovy B
166
5 146
154
4 774
9 920
Dvoulůžkový pokoj - část budovy B
144
4 464
154
4 774
9 238
Strava diabetická
Ubytování
Strava
Celkem

Kč/den
Kč/měs.
Kč/den
Kč/měs.
Kč/měs.
Jednolůžkový pokoj - část A budovy
176
5 456
165
5 115
10 571
Dvoulůžkový pokoj - část A budovy
155
4 805
165
5 115
9 920
Jednolůžkový pokoj - část B budovy
166
5 146
165
5 115
10 261
Dvoulůžkový pokoj - část B budovy
144
4 464
165
5 115
9 579

Uživatel je dále povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle ust. § 73 odst. 4 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Výše uvedené platby nezahrnují
 • koncesionářské poplatky za užívání vlastního televizního nebo rozhlasového přijímače
 • úhrady za fakultativní služby, např.:
  • doprava uživatelů a věcí služebním automobilem podle požadavku uživatelů
  • používání vlastních elektrospotřebičů (lednice, TV, rádio, varná konvice)
  • zajištění menších oprav elektropřístrojů a předmětů denního použití
  • tisk nebo kopírování jedné stránky A4 pro soukromé účely uživatele
Uživatel je dále povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle ust. § 73 odst. 4 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výše příspěvku podle stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby činí s účinností od 1. 8. 2016:
 • I. stupeň (lehká závislost) 880 Kč
 • II. stupeň (středně těžká závislost) 4 400 Kč
 • III. stupeň (těžká závislost) 8 800 Kč
 • IV. stupeň (úplná závislost) 13 200 Kč