Ceník

Pečovatelská služba je hrazena uživatelem služby.


Pečovatelská služba je hrazena uživatelem služby. Základní činnosti pečovatelské služby jsou určeny k zajištění základní péče o uživatele a jeho domácnost. Ceník jednotlivých úkonů základních činností je stanoven v souladu s vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ceník pečovatelské služby platný od 1. 3. 2020
Základní činnosti
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1.
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
120,- Kč/hod.
2.
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
120,- Kč/hod.
3.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
ve vnitřním prostoru
120,- Kč/hod.
4.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
120,- Kč/hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1.
pomoc při úkonech osobní hygieny
120,- Kč/hod.
2.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
120,- Kč/hod.
3.
pomoc při použití WC
120,- Kč/hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1.
zajištění stravy (obědy ve dnech pracovního klidu)
61,- Kč/oběd
(51,- Kč s přísp.*)
2.
dovoz nebo donáška jídla do domácnosti
20,- Kč/úkon
3.
pomoc při přípravě jídla a pití
120,- Kč/hod.
4.
příprava a podání jídla a pití
120,- Kč/hod.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1.
běžný úklid a údržba domácnosti
120,- Kč/hod.
2.
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
(např. sezónního úklidu, úklidu po malování)
120,- Kč/hod.
3.
donáška vody
120,- Kč/hod.
4.
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,
údržba topných zařízení
120,- Kč/hod.
5.
běžné nákupy a pochůzky
120,- Kč/hod.
6.
velký nákup (např. týdenní nákup,
nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)
100,- Kč/úkon
7.
praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy
50,- Kč/kg
8.
praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy
50,- Kč/kg
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1.
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení,
zaměstnání, k lékaři, na orgány veřej. moci a instituce
poskytující veřej. služby a doprovázení zpět
120,- Kč/hod.


* 51,- Kč hradí pouze uživatelé, kteří splňují podmínky pro příspěvek na stravování občanů města Český Těšín

Fakultativní činnosti

jsou poskytovány nad rámec základních, povinně zajišťovaných činností. Jsou určeny pouze uživatelům Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace, kteří mají smluvně sjednány pravidelné základní činnosti pečovatelské služby.
Výše úhrad za fakultativní služby jsou stanoveny v souladu s § 77 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které mohou být až v plné výši nákladů na tyto služby.

Ceník pečovatelské služby platný od 1. 3. 2020
Fakultativní činnosti
Fakultativní činnosti pro všechny uživatele
1.
pronájem 2 ks jídlonosičů v termoobalech
40,- Kč/měsíc
2.
ošetření nohou (pedikúra)
75,-Kč/1 končetina
3.
hospodaření s finančními prostředky uživatele
(na základě uzavřené dohody)
50,- Kč/měsíc
4.
dovoz nebo odvoz kompenzační pomůcky (mimo polohovací postele)
8,- Kč/km
5.
aktivizační činnosti, volnočasové a zájmové aktivity (např. doprovod na procházky, hraní společenských her, trénink paměti)
120,- Kč/hod.
Fakultativní činnosti jen pro uživatele bydlící
v Domě s malometrážními byty Kysucká 8 a 10
1.
dohled nad uživatelem
120,- Kč/hod.
2.
jednorázové zapůjčení vysavače k provedení úklidu pečovatelkou
20,- Kč/úkon
3.
jednorázové zapůjčení skládacího žebříku k provedení úklidu pečovatelkou
10,- Kč/úkon