Velikost textu:
 

Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace

Vítejte...

Vítáme Vás na internetových stránkách Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace. Dovolte, abychom Vám přiblížili činnost naší organizace a seznámili Vás skomplexem poskytovaných služeb.

V rubrice "Aktuality" Vás budeme průběžně informovat o novinkách, změnách, nebližších plánovaných akcích a dalších aktivitách určených nejen pro uživatele našich služeb, ale i rodinné příslušníky a širokou veřejnost. Odkazy na poslední aktuality - viz níže.


Zrušení dne otevřených dveří


Dne 7. 10. 2020 se měl uskutečnit den otevřených dveří v Centru sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace. Bohužel, vzhledem k epidemiologické situaci, se den otevřených dveří nebude letos konat. V případě jakýchkoliv dotazů spojených s poskytováním služeb organizace kontaktujte:


1. Domov pro seniory

sociální pracovnice Helena Lamaczová, Dis. – 739 261 704, 558 740 194

2. Pečovatelská služba

sociální pracovnice Bc. Rozsypalová Judita – 739 261 704, 558 740 194

3. Půjčovna kompenzačních pomůcek
4. Klub seniorů

zástupce ředitele Mgr. Jarmila Ďurčeková – 724 865 928, 558 712 686


Budovu Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvkové organizace si můžete prohlédnout i z pohodlí Vašeho domova. Virtuální prohlídku najdete v sekci fotogalerie.
Oznámení pro seniory – cizí strávníky,

kteří si docházejí pro stravu

do Centra sociálních služeb Český Těšín, p.o.


 • Od 1.9.2020 obnovujeme poskytování stravy – obědů pro seniory – cizí strávníky, kteří si pro obědy docházejí.
 • Při vstupu do budovy CSS je nutnost:
  • mít nasazenou roušku
  • vydezinfikovat si ruce (stojan před vrátnici)
  • vypsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti
  • prostřednictvím vrátného si nechat změřit tělesnou teplotu
 • Výdej bude probíhat v době od 11.20 do 11.50 hod., a to pouze do jídlonosičů. 
 • Možnost konzumace v jídelně CSS není možný z důvodu ochrany klientů a zaměstnanců CSS
 • Mimo stanovené hodiny nebude cizím strávníkům umožněn vstup do budovy


Děkujeme za dodržování stanovených předpisů.
Děkujeme všem, kteří nám prokázali dobrou vůli a pomohli nám zvládnout nejtěžší chvíle. Poděkování - viz odkaz „Dárci“Mimořádné opatření č. 20/2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v OstravěKrajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákon č 258/2000 Sb.“) ve smyslu § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i.) a § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.


nařizuje

mimořádné opatření při epidemii

spočívající s účinností ode dne 14.8.2020 od 12.00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření na území obcí Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Havířov, Hlučín, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec, Vítkov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost.


V nařízení zákazu příjmu nových osob v zařízeních sociálních služeb vymezených v ustanovení § 34 odst. 1 písm. d), e), f), g) zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (tj. v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v chráněném bydlení), s výjimkou:

Osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem,
které není starší než 4 dny
Po dobu nepříznivé epidemiologické situace je kontaktní osobou pro případné dotazy ze strany uživatelů sociálních služeb, jejich rodinných příslušníků a veřejnosti Mgr. Jarmila Ďurčeková, zástupce ředitele Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace.

Vedoucí přímé péče
Zástupce ředitele
Osoba:
Mgr. Jarmila Ďurčeková
E-mail:
Tel:
+420 558 712 686
Mobil:
+420 724 865 928

2.6.2020 - Pod balkony na lidovou notu

News image

7.5.2020 - Koncert Šlágr pod okny domova

News image

23.5.2020 - Oslava 100 let!

News image

15.3.2020 - A najednou je vše jinak...

News image