Nabízené služby

Dostupnost služby
Služba se poskytuje nepřetržitě jako pobytová forma sociální služby.


Kapacita služby

Kapacita je 72 osob. Zařízení disponuje 54 pokoji, z toho je 36 jednolůžkových a 18 dvoulůžkových.


Poskytované služby

Sociální služba domov pro seniory poskytuje v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tyto základní činnosti:
 • poskytnutí ubytování (včetně úklidu, praní, žehlení i drobných oprav prádla, spotřeby elektrické energie, teplé a studené vody)
 • poskytnutí celodenní stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti (nabídka volnočasových aktivit uživatelům a jejich zapojení do pořádání akcí v domově atd.)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při jednání na úřadech, nakládání s depozity uživatelů atd.).

Součástí poskytovaných služeb je i základní sociální poradenství.

Nad rámec základních činností zařízení poskytuje fakultativní služby, tj. další služby
za úhradu:

 • spotřeba elektrické energie při používání vlastních spotřebičů (televize, lednice, rádio, rychlovarná konvice),
 • zajištění menších oprav elektropřístrojů a předmětů denního použití,
 • doprava osob a věcí služebním automobilem,
 • tisk nebo kopírování pro soukromé účely uživatele.

Dále je pro uživatele zajišťována péče zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační.

V zařízení jsou pro uživatele zajišťovány prostřednictvím spolupracujících subjektů tyto služby a činnosti:

 • kadeřnictví,
 • pedikúra,
 • služby pojízdného bufetu,
 • bohoslužby v kapli,
 • prodej spotřebního zboží,
 • dobrovolnická činnost.

alt
Stížnosti
Uživatel domova pro seniory, jeho opatrovník, osoba blízká nebo uživatelem zvolený zástupce pro podání a vyřizování stížností či jiná nezávislá osoba hájící zájmy uživatele služby si může podat stížnost:
 • na kvalitu nebo způsob poskytování služby,
 • na chování a pracovní činnost zaměstnanců organizace.

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností jsou uživateli předány v písemné podobě při uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby a současně jsou k dispozici zde: Pravidla pro podávání a vyřizování stížností