Velikost textu:
 

Nadnárodní setkání

Ve dnech 27.3. – 30.3.2015 se v domově pro seniory na ul. Sokolovské č.p. 1997 v Českém Těšíně konalo první mezinárodní setkání partnerských organizací, kterého se zúčastnilo celkem 22 zahraničních hostů. Uživatelé domova pro seniory v rámci pořádaných workshopů názorně prezentovali vybrané rukodělné techniky používané v zájmových dílnách, hosté si formou praktického nácviku mohli osvojit předváděné techniky a vyrobit vlastní produkty. Prvního projektového dne se zúčastnila i místostarostka města Gabriela Hřebačková, která vyjádřila osobní podporu realizovanému projektu. Součástí setkání byla i prohlídka historických památek české a polské části města.

alt

Reportáž o setkání v ČR - Wiadomości w języku polskim z 12. 4. 2015

Reportáž o setkání v ČR - Těšínské minuty z 14. 4. 2015

 

V rámci projektu Erasmus+ ve dnech 23.5. – 25.5.2015 jsme absolvovali cestu do Piešťan na Slovensku, kde jsme se zúčastnili mezinárodního setkání partnerských organizací. Setkání probíhalo v rámci 7. ročníku mezinárodního festivalu lidových řemeslníků, ve kterém jsme všichni partneři projektu prezentovali své organizace jako vystavovatele. Pořadatelem byl slovenský partner - Tradičné ľudové umelecké remeslá z Leopoldova. I přes počateční nepřízeň počasí navštívil festival rekordní počet milovníků lidového umění z celého světa.

alt

Ve dnech 5.-8.9. 2015 se zástupci našeho zařízení účastnili prezentace dílenských výrobků v Ribnici ve Slovinsku na mezinárodním festivalu lidových řemesel. Návštěvníci festivalu, včetně prezidenta Slovinska obdivovali umění lidových řemeslníků a dalších vystavovatelů. Velkému obdivu se těšily jak naše výrobky, tak těšínské kroje, ve kterých jsme naše zařízení reprezentovali. Velký zájem o náš stánek projevil i samotný prezident Slovinska, který si s sebou odnesl symbolickou památku – keramický Hvězdnateczubatý, zvaný těšíňanka.

alt

Ve dnech 2.10. - 5.10.2015 se konalo mezinárodní setkání partnerských organizací v Kovačicích v Srbsku. Delegace pracovníků tam na jarmarku konaném v rámci Kovačického októbra 2015 prezentovala dílenské výrobky našich seniorů, které stejně jako výrobky dalších vystavovatelů sklidily velký ohlas. Návštěvníky jarmarku rovněž zaujaly těšínské kroje, v nichž jsme reprezentovali naše zařízení.Z tohoto mezinárodního setkání jsme si přivezli řadu zážitků,o které se při nejbližší vhodné příležitosti hodláme podělit se všemi uživateli našeho zařízení.

alt