Velikost textu:
 

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“

alt

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ mezi Centrem sociálních služeb Český Těšín a Moravskoslezským krajem ze dne 25.3.2015 vč. dodatku č.1 k této smlouvě ze dne 6.11.2015 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2015, a to ve výši 3 981 tis.Kč. Tato dotace byla poskytnuta v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“.