Velikost textu:
 

Kreativní ergoterapeut jako jeden z pilířů činností zařízení sociálních služeb

altalt


 Projekt strategických partnerství Erasmus+/KA2

„Kreativní ergoterapeut jako jeden z pilířů činností zařízení sociálních služeb“.


Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace se zapojilo do mezinárodního projektu partnerství a vzdělávacího programu financovaného z prostředků Evropské unie. Projekt, který bude realizován v rámci programu Erasmus+/KA2 pod názvem „Kreativní ergoterapeut jako jeden z pilířů činností zařízení sociálních služeb“ bude probíhat v období       od října 2017 do září 2019.


Koordinátorem celého projektu je občanské sdružení „Tradičné ľudové umelecké remeslá“ Leopoldov, Slovensko. Partnery v tomto projektu jsou organizace z oblasti sociálních služeb, školství a lidových řemesel z pěti zemí: Slovenska, ČR, Polska, Maďarska a Srbska.


Hlavním cílem projektu je společné vzdělávání výchovných terapeutů a výměna zkušeností při poznávání lidových řemeslech z jiných zemí, odborná příprava výchovných terapeutů ve vícerých oblastech a volnočasových aktivitách zařízení sociálních služeb, organizace kulturních programů a festivalů pro zviditelnění výsledků práce uživatelů zařízení sociálních služeb apod.


Cílovými skupinami projektu jsou zejména výchovní terapeuti, personál zařízení sociálních služeb, uživatelé-senioři a zdravotně postižené osoby.


Od projektu očekáváme zejména obohacení práce výchovných terapeutů novými technikami     a nápady, zvýšení empatie a osobní obětavosti při práci s uživateli, zvyšování zájmu seniorů a zdravotně postižených osob o volnočasové  aktivity ve výtvarných dílnách, zvýšení jejich optimismu, dobré nálady a sebevědomí apod. 


            

Reportáž o projektu – Těšínské minuty z 6.12.2017

Reportáž o projektu – Wydarzenia Český rozhlas Ostrava z 16.1.2018