Velikost textu:
 

Projekt Lidové řemeslo – šance pro každého

alt alt

Centrum sociálních služeb Český Těšín pokračuje v mezinárodní spolupráci

Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace, navázalo na započatou partnerskou spolupráci z Projektu partnerství Grundtvig a stalo se jedním z partnerů v novém mezinárodním projektu „Lidové řemeslo – šance pro každého“ realizovaném v rámci programu Erasmus+. I tento projekt je finančně podpořen z prostředků Evropské unie. Projektu se účastní organizace ze šesti evropských zemí (České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska a Srbska) a jejich spolupráce je založena na dalším rozvoji vzájemné spolupráce, výměny zkušeností, postupů a metod uplatňovaných při práci se seniory, zdravotně postiženými a nově i osobami aktivně se věnujícími lidovým řemeslům. Projekt bude realizován v průběhu let 2015 - 2016, postupně se uskuteční mezinárodní setkání ve všech partnerských zemích.