Velikost textu:
 

Projekt „Modernizace vybavení Centra sociálních služeb Český Těšín“

alt

V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 byla naší organizaci poskytnuta účelová dotace na projekt „Modernizace vybavení Centra sociálních služeb Český Těšín“. Předmětem projektu byla modernizace vybavení registrované sociální služby domova pro seniory Centra sociálních služeb Český Těšín. V rámci projektu byly pořízeny polohovací lůžka vč. pasivních antidekubitních matrací, mobilní elektrické zvedáky vč.příslušenství a křesla pro kardiaky. Projekt, který byl spolufinancován z rozpočtu Evropské unie byl podpořen částkou 835 644,34 Kč z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.