Velikost textu:
 

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“

alt

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ mezi Centrem sociálních služeb Český Těšín a Moravskoslezským krajem ze dne 3.5.2017 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2017, a to ve výši 5 132 tis.Kč. Tato dotace byla poskytnuta v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“.