Velikost textu:
 

O nás

Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace vzniklo 1.5.2012 na základě usnesení Zastupitelstva města Český Těšín č. 222/7. ZM ze dne 2.4.2012 jako nástupnická organizace dvou sloučených příspěvkových organizací Domov pro seniory Český Těšín a Sociální služby Český Těšín.

 
Zřizovatelem organizace je město Český Těšín. Organizace je na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje registrovaným poskytovatel těchto sociálních služeb:
  • domov pro seniory
  • pečovatelská služba
Uvedené služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 
Organizace dále provozuje:
  • půjčovnu kompenzačních pomůcek
  • Klub seniorů.