Velikost textu:
 

Projekt „Senior Internet Euro Klub“ (SIEK)

alt

Díky dlouholeté spolupráci naší organizace se spolkem TRIANON, z.s. z Českého Těšína se konají v prostorách Centra sociálních služeb Český Těšín internetové kurzy v rámci projektu „Senior Internet Euro Klub“.

Učícími se v tomto projektu jsou uživatelé našeho domova pro seniory a senioři-obyvatelé Českého Těšína, lektory studenti Gymnázia Český Těšín. V rámci kurzů nabízíme seniorům využití internetu, jako nejmodernějšího zdroje informací.

Cílem projektu je:

  • přispět k předcházení sociální izolace a sociálnímu vyloučení v procesu stárnutí společnosti,
  • mezigenerační výměna zkušeností mezi studenty-lektory a seniory, čímž je zajištěna originalita tohoto projektu.

Smyslem projektu je:

  • naučit uživatele a ostatní seniory počítačové gramotnosti,
  • získávání dovedností seniorů v práci s PC a v práci s internetem,
  • aktivní forma trávení volného času.

Prospěšnost projektu:

V důsledku realizace projektu jsou senioři spokojeni, že mohou jít s dobou a mladá generace má příležitost ověřit si své komunikační schopnosti, předávat své vědomosti a cvičit trpělivost.