Velikost textu:
 

Projekt CSS Český Těšín systematicky rozvíjí své zaměstnance

alt

Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace získalo v roce 2013 dotaci z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Program OP LZZ řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Získané prostředky byly určeny na vzdělávání a odborný rozvoj zaměstnanců Centra sociálních služeb.

 

Projekt, který získal dotaci v celkové výši 1,472 mil. Kč se jmenoval CSS Český Těšín systematicky rozvíjí své zaměstnance (reg.č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00048). Projekt byl zahájen v září 2013 a ukončenv červnu 2015. V průběhu projektu bylo uskutečněno celkem 30 různých individuálních nebo skupinových vzdělávacích aktivit (školení), které byly podle svého charakteru rozděleny do 6 klíčových aktivit (skupin školení). Výuka proběhla v sídle CSS v Českém Těšíně, nebo byli vybraní zaměstnanci vysláni do otevřených kurzů. Všechny aktivity projektu byly realizovány v rámci akreditovaných kurzů. Dodavatelé byli vybráni v otevřeném zadávacím řízení.

 

Cílem projektu bylo zlepšení odborné kvalifikace vybraných zaměstnanců CSS Český Těšín, posílení řídících schopností vedoucích pracovníků, růst kvality poskytovaných služeb a zajištění dlouhodobé stability pracovníků v náročné profesi. Projektem prošli vedoucí pracovníci v počtu 10 osob, dvě sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách v celkovém počtu 26 osob, z nichž 15 zajišťuje pobytové služby a dalších 11 terénní služby klientům CSS.