Velikost textu:
 

Sodexo - Plníme přání seniorům

 

Sólo pro Moravanku
 
Uživatelé domova pro seniory Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace, se zapojili do programu „Plníme přání seniorům“ podporovaného Diakonií ČCE, Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a hlavním organizátorem programu společností Sodexo Česká republika. Jejich přání bylo společně s několika dalšími vybráno z přihlášených domovů pro seniory z celé České republiky.
 
Jako velcí fanoušci legendární moravské kapely Moravanka Jana Slabáka vyslovili uživatelé domova pro seniory své velké přání – zazpívat si společně se svou oblíbenou kapelou na půdě domova. Díky finančním příspěvkům z řad rodinných příslušníků uživatelů a firmy Sodexo Česká republika se podařilo dne 29.8.2013 jejich přání zrealizovat. V tento den měli možnost na vlastní kůži prožít jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru vystoupení Moravanky. Akce se uskutečnila jako součást oslav 10. výročí existence Domova důchodců Český Těšín za přítomnosti hostů ze spřátelených domovů pro seniory z Česka a Polska, uživatelů pečovatelské služby a Klubu seniorů.
alt