Velikost textu:
 
alt
Dobrovolnický program v Centru sociálních služeb Český Těšín

Centrum sociálních služeb je v rámci sociální služby domov pro seniory od dubna 2009 přijímací organizací pro dobrovolnickou činnost realizovanou prostřednictvím občanského sdružení Adra. Dobrovolnický program pomohly za několik let naplňovat desítky dobrovolníků, kteří strávili společně s uživateli tisíce hodin.

Kdo je dobrovolník
Dobrovolníkem je každý, kdo ze své vlastní vůle, ve svém vlatním čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

Poslání dobrovolnického programu
Posláním dobrovolnického programu je pomoci překonat seniorům jejich samotu, vyplnit jejich volný čas.

Co přináší dobrovolnictví

Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností, dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.

Jaké činnosti může dobrovolník v domově pro seniory vykonávat

  • společník u lůžka (povídání, čtení, luštění křížovek),
  • společník při procházkách, drobných nákupech,
  • předčítání knih, časopisů, novin,
  • asistence u společenských akcí (narozeninové sešlosti, letní slavnosti, plesy, kulturní vystoupení),
  • pomoc při skupinových aktivitách (práce v zájmové a keramické dílně, hraní společenských her),
  • doprovody na výlety zařízení.
Jak se stát dobrovolníkem v domově pro seniory
Bližší informace:
Dobrovolnické centrum
ADRA Havířov
Dlouhá třída 59a
736 01 Havířov - Město
Vedoucí centra
Mgr. Hana Čadová
Mobil: +420 732 509 400
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Koordinátorka dobrovolníků v Českém Těšíně
Alena Szkutová
Mobil: +420 734 366 210
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Setkání dobrovolníků v modlitebně Církve adventistů sedmého dne

Dne 17.12.2019 se uskutečnilo v prostorech modlitebny Církve adventistů sedmého dne v Českém Těšíně předvánoční setkání dobrovolníků působících na území města a seniorů, za kterými tito dobrovolníci docházejí. Akce byla oficiálním poděkováním za jejich celoroční dobrovolnickou činnost. Zástupci dobrovolnického centra ADRY poděkovali nejen dobrovolníkům samotným, ale i zástupcům přijímajících organizací. Setkání bylo zpestřeno hudebním vystoupením Milana Skaly a Lucie Gorecké, které se neslo v předvánočním duchu. Uživatelé našeho domova pro seniory obdrželi drobné dárky, jenž v rámci projektu „Strom splněných přání“ zajistil dlouhodobý sponzor dobrovolnické činnosti Tesco Česká republika.

alt

alt


Setkání dobrovolníků v Avionu v roce 2019

Dne 17. ledna 2019 proběhlo v kavárně Avion v Českém Těšíně již tradiční každoroční slavnostní setkání dobrovolníků z dobrovolnického centra organizace ADRA ČR působících v zařízeních pro seniory na území města Český Těšín. Setkání se zúčastnili dobrovolníci, kteří docházejí nejen do našeho zařízení, ale i do Nemocnice Český Těšín a.s., do Senior domů Pohoda Český Těšín, do Gerontocentra Český Těšín a do Domova pro seniory Slezské humanity Český Těšín.

Celým večerem provázela supervizorka dobrovolnických programů Bc. Andrea Radomská, DiS. Pozvání přijal i ředitel ADRY ČR Radomír Špinka a předseda Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne Karel Staněk.

Děkování dobrovolníkům nebralo konce, vždyť záslužná činnost celkem 73 dobrovolníků je už opravdu vidět. Své velké poděkování vyjádřili zástupci těchto organizací a institucí:


  • ADRA ČR – především těšínské koordinátorky Alena Szkutová a Natalie Klusová,
  • město Český Těšín – starostka Mgr. Gabriela Hřebačková, místostarosta Ing. Vít Slováček, vedoucí sociálního odboru Mgr. Klaudie Dinelli a zastupitel Mgr. Jan Czudek,
  • hypermarket TESCO Český Těšín – Petra Jelínková a Silvie Niemczyková.


Krásný hudební doprovod zajistil originální písničkář Pavel Kantor. Jeho písně dokázaly vykouzlit úsměv na všech tvářích a ne jen jednu píseň jsme si společně zanotovali.

alt


Setkání dobrovolníků v Avionu v roce 2018

Dne 18. ledna 2018 proběhlo již posedmé tradiční slavnostní setkání dobrovolníků z Českého Těšína v kavárně AVION.

Setkání zahájila a celým odpolednem provázela supervizorka ADRY Andrea Radomská. Úvodní slovo dostal pan Karel Staněk, předseda Moravskoslezského sdružení adventistů sedmého dne a zřizovatel ADRY.

Kromě dobrovolníků přijali pozvání také zástupci města starosta Ing. Vít Slováček, místostarostka Mgr. Gabriela Hřebačková, vedoucí sociálního odboru Městského úřadu Česk7 Těšín Mgr. Klaudie Dinelli a také vedení jednotlivých přijímajících organizací.

V rámci slavnostního setkání byli oceněni dobrovolníci a pracovníci zařízení, kam docházejí dobrovolníci. Konkrétně Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace, Nemocnice Český Těšín, Senior domy Pohoda, Domov pro seniory Slezské humanity a dobrovolníci, kteří dochází za seniory přímo domů.

Jako kulturní program posloužil snímek, který mapuje pětiletou historii Denního centra ADRA Havířov, a který byl také promítán na slavnostním večeru v prosinci 2017 v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Ve filmu byly prezentovány nejen příběhy některých dobrovolníků a jejich klientů, ale také něco ze zákulisí ADRY.

Závěr setkání patřil folkovému zpěvákovi a kytaristovi Pavlu Kantorovi.
alt

Setkání dobrovolníků v Avionu

Dne 19.1.2017 se v kavárně Avion v Českém Těšíně, uskutečnilo tradiční každoroční slavnostní setkání dobrovolníků z organizace ADRA. Setkání se zúčastnili dobrovolníci působící v naší organizaci, v Nemocnici Český Těšín, a. s., v domově pro seniory Senior domy Pohoda Český Těšín, a. s. a v Domově pro seniory Slezská humanita, o. p. s. Český Těšín. Večerem provázela supervizorka dobrovolnických programů organizace ADRA p. Bc. Andrea Radomská. Slova se chopila místostarostka města Český Těšín p. Mgr. Gabriela Hřebačková, vedoucí odboru sociálního města Český Těšín p. Mgr. Klaudie Dinelli a ředitel Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvkové organizace, p. Ing. Januš Foltyn. Všichni výše jmenováni vyzdvihli a ocenili práci i přístup dobrovolníků. Pro zpestření celé akce byl zajištěn krátký kulturní program.
alt

Centrum sociálních služeb Český Těšín získalo ocenění za podporu dobrovolnictví alt
Dne 6. června 2016 se zúčastnili zástupci Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace slavnostního vyhlášení 4. ročníku celorepublikového projektu Dobrá duše zaměřeného na podporu institucí a jednotlivců pomáhajících rozvíjet dobrovolnictví v České republice. Akce se konala v klášteře Minoritů sv. Jakuba v Praze. Z rukou jedné z patronek akce Taťány Kuchařové převzali představitelé Centra sociálních služeb v kategorii „Instituce“ hlavní ocenění za vytváření výjimečného prostředí pro dobrovolnickou činnost. Vyhlašovatelem projektu byla stejně jako v předchozích letech společnost Hartmann - Rico a. s. a partnery Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Gerontologické centrum Praha.
alt

Setkání s dobrovolníky 2016
Dne 21. ledna 2016 v 16,00 hodin proběhlo v kavárně Avion v Českém Těšíně již tradiční každoroční slavnostní setkání dobrovolníků z organizace ADRA. Setkání se zúčastnili dobrovolníci, kteří působí v našem zařízení, v Nemocnici Český Těšín a v domově pro seniory Pohoda Český Těšín. Celým večerem provázela supervizorka dobrovolnických programů Bc. Andrea Radomská. Několik slov k přítomným pronesli starosta města Český Těšín Ing. Vít Slováček, místostarostka města Český Těšín Mgr. Gabriela Hřebačková a ředitel naší organizace Ing. Januš Foltyn, kteří ocenili práci dobrovolníků.
Program svým vystoupením zpestřili žáci ZUŠ Český Těšín.
alt

Centrum sociálních služeb Český Těšín obdrželo čestné uznání i za rok 2014 alt
I v roce 2015 se uskutečnil další ročník projektu Dobrá duše. V rámci tohoto projektu zaměřeného na podporu institucí a jednotlivců pomáhajících rozvíjet dobrovolnictví v České republice obdrželi již potřetí zástupci Centra sociálních služeb Český Těšín čestné uznání za vytváření výjimečného prostředí pro dobrovolnickou pomoc, podporu projektů pro seniory a ochotu být lidský v každé chvíli.

Setkání s dobrovolníky 2015
Dne 22. 1. 2015 v 16.00 hodin se uskutečnilo v kavárně Avion v Českém Těšíně každoroční setkání dobrovolníků z organizace ADRA. Setkání se zúčastnili dobrovolníci působící v naší organizaci i v Nemocnici Český Těšín, a. s. Celým večerem provázela supervizorka dobrovolnických programů organizace ADRA p. Bc. Andrea Radomská. Pár slov k zúčastněným pronesl starosta Českého Těšína p. Ing. Vít Slováček, který ocenil práci a přístup dobrovolníků, a také místostarostka Českého Těšína p. Mgr. Gabriela Hřebačková, ředitel naší organizace p. Ing. Januš Foltyn a členka představenstva Nemocnice Český Těšín, a.s. p. Mgr. Alice Ručková. Setkání zpestřili svým vystoupením žáci ZUŠ z Českého Těšína a Cieszyna.
alt

altCentrum sociálních služeb Český Těšín opět obdrželo čestné uznání
Dne 3. 7. 2014 proběhlo v Klášteře minoritů sv. Jakuba v Praze slavnostní vyhlášení 2. ročníku projektu Dobrá duše. Projekt byl zaměřen na podporu institucí a jednotlivců pomáhajících rozvíjet dobrovolnictví v České republice. Již podruhé za sebou obdrželi zástupci Centra sociálních služeb Český Těšín čestné uznání za vytváření výjimečného prostředí pro dobrovolnickou pomoc v roce 2013, podporu projektů pro seniory a ochotu být lidský v každé chvíli. Individuální ocenění za dobrovolnickou činnost obdržela rovněž naše dobrovolnice p. Bronislava Jirglová. Vyhlašovatelem projektu byla stejně jako v r. 2012 společnost Hartmann-Rico a. s. Veverská Bítýška a partnery Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Gerontologické centrum Praha.
alt

Setkání s dobrovolníky 2014
Dne 28. 1. 2014 se v 16.00 hodin uskutečnilo v kavárně Avion v Českém Těšíně setkání dobrovolníků organizace ADRA. Tohoto setkání se zúčastnili nejen dobrovolníci působící v naší organizaci, ale také v Nemocnici Český Těšín, a.s. Setkání dobrovolníků zahájil proslovem p. Stanislav Staněk, který organizoval činnost dobrovolníků na místní úrovni. P. Staněk poděkoval za spolupráci naší sociální pracovnici Helence Lamaczové a náměstkyni pro ošetřovatelskou péči z Nemocnice Český Těšín, a. s. p. Mgr. Alici Ručkové. Rovněž představil novou koordinátorku dobrovolnické činnosti p. Hanu Čadovou, která působí v organizaci ADRA v Havířově. Pod havířovskou organizaci bude spadat i organizace dobrovolníků v Českém Těšíně. Pár slov k zúčastněným také pronesl starosta Českého Těšína p. Ing. Vít Slováček, který ocenil a vyzdvihl práci dobrovolníků v organizacích na území města Český Těšín.
Setkání zpestřilo hudební vystoupení žáka Základní umělecké školy Pavla Kalety v Českém Těšíně, který za klavírního doprovodu paní učitelky všechny oslnil svou bravurní hrou na housle.
Pro dobrovolníky bylo připraveno občerstvení a každý obdržel i drobný dárek.
alt